close
close

Váš košík

Farby

Vážení priatelia,

 

Sviatok sv. Valentína je hlavne v znamení červenej a ružovej farby. Myslím, že je to ten správny čas pohovoriť o potravinárskych farbivách. Veľa sa o nich píše a diskutuje. Je pochopiteľné, že spotrebiteľ je obozretný, lebo ľudský organizmus je denne atakovaný rôznymi škodlivými látkami z prostredia, ktoré môžu spôsobiť aj vážne ochorenia. Sú to potraviny a nápoje, ktoré denne konzumujeme, vzduch, ktorý dýchame, ale aj kozmetika, čistiace prostriedky atď, atď…

 

Jednou z dôležitých zložiek potravín sú prídavné látky, medzi ktoré patria farbivá. Farbivá sa rozdeľujú na prírodné (pochádzajúce z prírodných zdrojov), prírodne identické (pripravené chemicky ale ich štruktúra, chemický vzorec je totožná s prírodnými) a syntetické (sú pripravené chemickou syntézou a v prírode sa nenachádzajú). Každý typ má svoje výhody a nevýhody. Prírodné farbivá sa získavajú zo živých buniek rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. Mnohé z nich denne konzumujeme ako súčasť rastlinnej stravy napr. zelené farbivo chlorofyl ako súčasť listovej zeleniny, červené farbivo v paprike v repe, v brusniciach a pod. Prírodné farbiva majú množstvo nevýhod ako napríklad chemická nestabilita, premenlivosť farebných odtieňov v jednotlivých šaržiach, možná kontaminácia toxickými kovmi, insekticídmi, herbicídmi, mikroorganizmami. Majú kratšiu dobu spotreby, menšiu farbiacu schopnosť a môžu dodať výrobku nežiadúcu chuť a vôňu. Nakoniec nie všetky odtiene sa dajú získať z prírodných zdrojov. Napriek tomu dopyt po nich stúpa. Skúšajú sa nové, dokonalejšie postupy získavania a čistenia, tak aby sa nežiadúce vlastnosti v čo najväčšej miere odstránili.

 

Z prírodne identických sa najčastejšiu používa žlto oranžové farbivo beta karotén, ktorý ma výbornú farbiacu schopnosť.

 

Veľmi diskutovanou témou sú syntetické farbivá. Treba povedať, že použitie syntetických farbív v potravinách je EÚ uzákonené. U nás to upravuje Potravinový kódex, 2008. Všetky farbivá uvedené v kódexe je povolené používať. Ich možné zdravotné riziká boli a sú predmetom skúmania. Zistilo sa, že niektoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Z tohto dôvodu na základe článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 musí v zložení potraviny etiketa okrem označenia príslušného farbiva obsahovať aj upozornenie : „ Môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí“. Ide o farbivá:

 

E110 pomarančovožltá S

 

E104 Chinolínová žltá

 

E122 Azorubín

 

E129 Allura červená AC

 

E102 Tartrazín

 

E124 Košenilová červená 4R

 

Ako teda farbiť, resp. nefarbiť. Platí vždy pravidlo, že je dôležité nie len to čo na farbenie použijeme, ale aj to v akom množstve. Na tú väčšiu časť vašej torty, ktorú budete konzumovať by som radšej použila prírodné suroviny, hlavne ak konzumenti sú deti, ale ak chcete mať pekne vyzdobenú tortu farebnými kvietkami, postavičkami môžete v rozumnej koncentrácii použiť farby. Nakoniec niektoré slávnostné ozdoby napr. kvety na drôtikoch sa ani nekonzumujú. Pred krájaním sa odstraňujú. Alebo deťom, ak je to možné, môžete ich obľúbenú rozprávkovú postavičku odložiť "na pamiatku".

 

 

 

Podpora
k produktom
Viac ako 10
rokov na trhu
Kamenná
predajňa
Doprava až
k vám domov